Česká kinantropologická společnost vyhlašuje volby nového výkonného výboru.

V souvislostí s uplynutím funkčního období stávajícího výkonného výboru České kinantropologické společnosti v roce 2024 vyhlašuje výkonný výbor České kinantropologické společnosti postup a termín voleb do výkonného výboru České kinantropologické společnosti.

Více informací →Více informací →Více informací →


Hlavním posláním společnosti je všestranná podpora kinantropologie jako interdisciplinárního vědního oboru, jehož zaměřenost spočívá ve studiu převážně účelově orientované pohybové činnosti člověka ve vztahu k jeho rozvoji a kultivaci a s ohledem na uplatnění v různých oborech lidské činnosti (zdravotně preventivní, pracovní, školní a mimoškolní tělesné výchově, sportovní činnosti, rehabilitačních aktivitách, regeneračních a rekondičních programech, aj.).

 

 

„Citius, Altius, Fortius“
Henri Didon, 1894 (motto olympijských her)