Volby 2019

Česká kinantropologická společnost vyhlašuje volby nového výkonného výboru.

Formulář pro návrh člena výkonného výboru

Více informací


Hlavním posláním společnosti je všestranná podpora kinantropologie jako interdisciplinárního vědního oboru, jehož zaměřenost spočívá ve studiu převážně účelově orientované pohybové činnosti člověka ve vztahu k jeho rozvoji a kultivaci a s ohledem na uplatnění v různých oborech lidské činnosti (zdravotně preventivní, pracovní, školní a mimoškolní tělesné výchově, sportovní činnosti, rehabilitačních aktivitách, regeneračních a rekondičních programech, aj.).

 

 

„Citius, Altius, Fortius“
Henri Didon, 1894 (motto olympijských her)