Úvodní stránka / Pozvánka na vědeckou konferenci

Pozvánka na vědeckou konferenci

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu

a Česká kinantropologická společnost

vás srdečně zvou na vědeckou konferenci pořádanou k významnému jubileu

100 let pedagogiky sportu

Datum konání konference: 20. 6. 2022
Místo konání: Karolinum, Velká zasedací místnost (Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město)

Vědecký výbor

  • prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
  • doc. PaedDr. Petr Jansa, CSc.
  • doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
  • doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
  • prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

Oficiální jazyk konference: čeština, slovenština
Forma prezentace: ústní (max. 10 min. + 5 min. diskuse)

Konferenční poplatek
Konferenční poplatek činí 1000,- Kč (v ceně drobné občerstvení během konference). Poplatek je nutné uhradit do 10. 6. 2022 na účet č. 165063309/0800, s variabilním symbolem 2022, do účelu platby uveďte své jméno a příjmení.

Autorům příspěvků bude nabídnuto publikování v recenzovaném odborném časopisu Česká kinantropologie.

Uzávěrka přihlášek: 27. 5. 2022 na e-mailové adrese kotlik@ftvs.cuni.cz

Uzávěrka abstraktů: 10. 6. 2022 na e-mailové adrese kotlik@ftvs.cuni.cz

Struktura abstraktu:

  • název příspěvku v češtině i angličtině
  • autor/autoři
  • pracoviště autora/autorů
  • abstrakt v češtině i angličtině
  • klíčová slova v češtině i angličtině

Za organizační výbor

PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Katedra PPD FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín
tel:. +420725084109
email: kotlik@ftvs.cuni.cz


Příloha: Propozice v PDF