Úvodní stránka / Časopis společnosti

Časopis společnosti

Časopis Česká kinantropologie vydává  Česká kinantropologická společnost.
Česká kinantropologie (ISSN 1211-9261). Vychází 4 krát ročně. Časopis je citován v datábázi SPOLIT (Německo) a v databází BMČ (ČR).

Časopis se svým obsahem zaměřuje na vědecko-výzkumná a odborná sdělení publikovaná v českém jazyce s anglickými souhrny, dále na informace o kinantropologickém dění v České republice i v zahraničí, informace o konferencích, kongresech a seminářích a dalších akcích. Širší prostor mají teoretické statě, kratší formu mají mít odborná sdělení ze sekcí společnosti. Od zahraničních autorů přijímáme také příspěvky v anglickém jazyce. Časopis vycházel dvakrát ročně od roku 1997, od roku 2007 vychází čtyřikrát ročně.
Příspěvky podléhají oboustranně anonymnímu recenznímu řízení.

Obsah časopisu a abstrakta jsou od roku 2001 uveřejněny na internetu.

Odběratelem časopisu se stává automaticky člen společnosti, pro instituce platí stejná pravidla.

Přihláška do společnosti – elektronický formulář