Úvodní stránka / Přihláška

Přihláška

Titul

Jméno*

Příjmení*

Email*

Datum narození*

Adresa bydliště*

Adresa zaměstnání*

Funkce

Absolvovaná VŠ

Rok absolutoria

Jste členem jiné vědecké společnosti nebo odborného sdružení? Jakého?

Mám zájem být členem odborné sekce

Mám zájem o členství
řádnémimořádnéjako kolektivní člen (knihovny)

Členský příspěvek
300 Kč (student)350 Kč (řádný člen)600 Kč (kolektivní člen)

Způsob platby:
Složenkou nebo převodemSloženkou na adresuHotově

  • Složenkou nebo převodem - na účet číslo: 165 063 309/0800. Nezapomeňte vyplnit kolonku Zpráva pro příjemce
  • Složenkou na adresu: Česká kinantropologická společnost , J. Martího 31, 162 52 Praha 6, k rukám P. Vostatkové.
  • Hotově - na sekretariátu Katedry základů kinantropologie a humanitních věd, FTVS UK Praha, PhDr. Pavlína Vostatková, hlavní budova 2.patro, č.dv. H231.