Úvodní stránka / Přihláška

Přihláška

  Titul

  Jméno*

  Příjmení*

  Email*

  Datum narození*

  Adresa bydliště*

  Adresa zaměstnání*

  Funkce

  Absolvovaná VŠ

  Rok absolutoria

  Jste členem jiné vědecké společnosti nebo odborného sdružení? Jakého?

  Mám zájem být členem odborné sekce

  Mám zájem o členství
  řádnémimořádnéjako kolektivní člen (knihovny)

  Členský příspěvek
  300 Kč (student)350 Kč (řádný člen)600 Kč (kolektivní člen)

  Způsob platby:
  Složenkou nebo převodemSloženkou na adresuHotově

  • Složenkou nebo převodem - na účet číslo: 165 063 309/0800. Nezapomeňte vyplnit kolonku Zpráva pro příjemce
  • Složenkou na adresu: Česká kinantropologická společnost , J. Martího 31, 162 52 Praha 6, k rukám P. Vostatkové.
  • Hotově - na sekretariátu Katedry základů kinantropologie a humanitních věd, FTVS UK Praha, PhDr. Pavlína Vostatková, hlavní budova 2.patro, č.dv. H231.