Úvodní stránka / Přihláška

Přihláška

Titul

Jméno*

Příjmení*

Email*

Datum narození*

Adresa bydliště*

Adresa zaměstnání*

Funkce

Absolvovaná VŠ

Rok absolutoria

Jste členem jiné vědecké společnosti nebo odborného sdružení? Jakého?

Mám zájem být členem odborné sekce

Mám zájem o členství
řádnémimořádnéjako kolektivní člen (knihovny)

Členský příspěvek
300 Kč (student)350 Kč (řádný člen)600 Kč (kolektivní člen)

Způsob platby:
Složenkou nebo převodemSloženkou na adresuHotově

  • Složenkou nebo převodem - na účet číslo: 165 063 309/0800. Nezapomeňte vyplnit kolonku Zpráva pro příjemce
  • Složenkou na adresu: Česká kinantropologická společnost , J. Martího 31, 162 52 Praha 6, k rukám L. Novotné.
  • Hotově - u kontaktní osoby (člen výboru ČKS) nebo v sekretariátu katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu FTVS UK Praha, hl. budova, 2. patro, č. dv. H219 u pí. dr. Lady Novotné.