Úvodní stránka / Sekce / Sekce filosofie sportu

Sekce filosofie sportu

Cílem této sekce je:

 • podporovat rozvoj studia a diskuse v rámci filosofie sportu v rámci ČR,
 • ukázat relevanci a důležitost filosofického myšlení v rámci kinantropologie,
 • organizovat setkání, semináře a konference v oblasti filosofie sportu,
 • spolupracovat s místními i mezinárodními organizacemi s podobným zaměřením,
 • spolupracovat s odborníky z různých oborů se vztahem k filosofii sportu,
 • informovat veřejnost o novinkách a aktivitách členů sekce.

Zakladatelé sekce: Irena Martínková, Ivo Jirásek, Jim Parry (15. 4. 2011)
Zveřejnění a rozeslání pozvánky k zapojení se do sekce: 30. 4. 2011

Section of Philosophy of Sport

The aims of the section are:

 • to support the development of study and discussion in philosophy of sport in the Czech Republic,
 • to show the relevance and importance of philosophical thinking within kinanthropology,
 • to organize meetings, seminars and conferences in the area of philosophy of sport,
 • to co-operate with local and international organizations with similar aims,
 • to co-operate with researchers from different disciplines related to the philosophy of sport,
 • to inform the public about news and activities of members of the section.

Founders of the section: Irena Martínková, Ivo Jirásek, Jim Parry (15. 4. 2011)
Invitation to join issued here and sent to colleagues: 30. 4. 2011