Úvodní stránka / Sekce / Sekce metodologie výzkumu

Sekce metodologie výzkumu

logo_sekcemetodologievyzkumu

Pozvánka
Česká kinantropologická a metodologická sekce společnost a její metodologická sekce zve své členy a další zájemce o uplatnění metod strukturálního modelování při řešení problematiky testování na přednášku s diskusí.
Hostem prof. P. Blahuše DrSc. bude světoznámá kapacita Professor Knut A. Hagtvet  z Norska s přednáškou „A joint application of generalizability theory and structural equation modeling serving construct definition“

Přednáška se uskuteční ve středu dne 13.6. v 10.30 na FTVS UK.

Vědecká a odborná literatura – prodej za snížené ceny
Máte-li zájem za příznivé ceny nakupovat odbornou literaturu, navštivte server BLACKWELL’s – WORLD’S FINEST ACADENIC BOOKSALE
Jedná se pravděpodobně o nejlépe zásobenou službu nabízející vědecké a odborné knihy za 50% a větší slevy.