Úvodní stránka / Sekce / Sekce tělesné výchovy jedinců se specifickými potřebami

Sekce tělesné výchovy jedinců se specifickými potřebami

V roce  2010 vznikla Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA) jako registrované občanské sdružení (www.apa.upol.cz).
Sdružuje nejen akademiky, ale i odborníky  a zájemce o APA z praxe. V květnu 2011 proběhla první valná hromada ČAAPA, doplněny byly stanovy asociace i volby do výboru  pro následné období. Bližší informace o členství, právech a povinnostech, poslání asociace, jsou na uvedených stránkách (www.apa.upol.cz).
ČAAPA vydává vlastní časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Samostatná asociace podtrhuje orientaci i na problémy praxe, přičemž Česká kinantropologická společnost s akademickou orientací je považována za hlavního partnera.