Úvodní stránka / Volby 2015 / Informace k volbám do výkonného výboru

Informace k volbám do výkonného výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V souvislosti s plánovanou volbou členů nového výkonného výboru České kinantropologické společnosti si vás dovolujeme seznámit s organizací voleb.
Celé volby budou provedeny ve dvou etapách:

  • V první etapě bude sestavena kandidátní listina,
  • Ve druhé etapě bude na základě kandidátní listiny zvolen výkonný výbor.

První etapa voleb – sestavení kandidátní listiny
Každý člen České kinantropologické společnosti má právo navrhnout maximálně pět členů České kinantropologické společnosti do voleb Výkonného výboru. Navržení členové s návrhem musí souhlasit. Návrh musí obsahovat u každého navrhovaného:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní e-mail
  • Kontaktní adresa

Vaše návrhy zasílejte e-mailem do 30. října 2015 na adresu predseda@kinantropologie.cz.

Navržení kandidáti budou zpětně kontaktováni pro potvrzení souhlasu s návrhem.

Po ukončení termínu návrhů bude sestavena kandidátní listina se jmény všech navržených kandidátů, kteří s návrhem vyslovili souhlas. Tato listina bude uveřejněna zde na internetových stránkách společnosti.

Druhá etapa voleb – volby výkonného výboru
Volby budou probíhat elektronickým způsobem a to v termínu od 1. – 14. listopadu 2015. Z důvodu snížení administrativních nákladů, nebudou hlasovací lístky rozeslány všem členům, ale došlo k vytvoření webového hlasovacího formuláře, který umožní odvolit členům společnosti.

Jednotliví členové provedou volbu tak, že ve výše uvedeném termínu otevřou hlasovací formulář, který bude umístěn zde na webových stránkách České kinantropologické společnosti a v něm zaznamenají svoji volbu kandidátů. Tato volba bude následně odeslána do databáze výsledků. Tajnost voleb je zabezpečena tím, že z volební stránky se zasílají pouze informace o volebních kandidátech a nikoliv o voliteli. Identifikátorem pro kontrolu duplicit je emailová adresa člena, která se v databázi šifruje a není viditelná komisi.

Vlastní volba bude provedena výběrem jednotlivých kandidátů na webovém hlasovacím formuláři. Počet vybraných kandidátů nesmí přesáhnout počet deset, ale může být nižší než deset. Je třeba si řádně zkontrolovat zvolené kandidáty před odesláním formuláře, zpětně nejde volba měnit. Po ukončení volby (výběru kandidátů) odešlete Vaši volbu pomocí tlačítka ODESLAT v dolní části stránky a po potvrzení požadavku bude Vaše volba odeslána do sběrné databáze. Volba bude umožněna z jedné e-mailové adresy pouze jednou.

Jako neplatný bude určen volební lístek, na kterém:

  • není zvolen ani jediný kandidát,
  • je zvoleno více než deset kandidátů.

Po ukončení termínu voleb (15. listopadu 2015) budou všechny volební výsledky zaslány předsedovi České kinantropologické společnosti, který spolu s volební komisí provede kontrolu výsledků a sčítání hlasů jednotlivých kandidátů. Následně budou vyhlášeny výsledky, které budou uvedeny zde na webových stránkách České kinantropologické společnosti.

Voleb se může zúčastnit pouze člen, který má zaplacené všechny členské příspěvky (tj. rok 2011 a starší). V případě, že příspěvky nemá uhrazeny, nebude mu umožněna volba, případně nebude volba započítána. Volbu bude moci realizovat až po uhrazení chybějících členských příspěvků (proti dokladu o zaplacení). V případě jakékoliv pochybnosti o platbách či uhrazených příspěvcích kontaktujte sekretářku společnosti dr. Novotnou (tel. 220 17 2250, lnovotna@ftvs.cuni.cz). Mimo UK FTVS je nutné nyní zaplatit příspěvek či příspěvky bankovním převodem a tím se prokázat (zaslat potvrzení či kopii v elektronické formě) u dr. Novotné.

Za výkonný výbor ČKS

doc. PhDr. Tomáš Perič, Ph.D., předseda
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., místopředseda