Volby

Česká kinantropologická společnost vyhlašuje volby nového výkonného výboru.

HARMONOGRAM

I. Návrhy kandidátů

Všichni řádní členové Společnosti (zaplacené členské příspěvky za rok 2018) mohou ze svých řad navrhnout do výboru ČKS nejvýše 5 členů Společnosti, přičemž jsou povinni zajistit jejich souhlas. Navržený kandidát musí s návrhem písemně souhlasit. Formulář souhlasu je ke stažení níže.

Vyplněný a podepsaný souhlasný formulář (navrhovatelem i kandidátem) zašlete do 24. 11. 2019 na adresu společnosti a nebo v elektronické podobě (oskenovaný formulář) na adresu predseda@kinantropologie.cz.

Formulář pro návrh člena výkonného výboru

Termín: do 24. 11. 2019

Kandidáti voleb do VV ČKS jsou vyzváni k dodání krátkého profilu (max. deset řádků v písmu velikosti 12 – kvalifikace, funkce, odborné působení, aktivity v zahraničí aj.).

Termín: do 1. 12. 2019

II. Zveřejnění seznamu kandidátů do výboru ČKS

Seznam navržených kandidátů bude uveden na webových stránkách ČKS www.kinantropologie.cz.

Navržení kandidáti včetně CV

Termín: do 8. 12. 2019

III. Volba do výkonného výboru ČKS

Všichni řádní členové Společnosti (zaplacené členské příspěvky za rok 2018) budou mít možnost volit do výkonného výboru ČKS nejpozději od 8. do 15. 12. 2019.

Volby proběhnou elektronicky na webových stránkách ČKS www.kinantropologie.cz/volby.

Elektronický formulář voleb

Termín: 8. – 15. 12. 2019

IV. Vyhlášení výsledků voleb

Výsledky voleb do VV ČKS budou vyhlášeny dne 18. 12. 2019 na webových stránkách ČKS www.kinantropologie.cz.

Termín: 18. 12. 2019

V. Schůze nově zvoleného výkonného výboru

Předseda ČKS (aktuálně ve funkci) svolá do 15. 1. 2020 nově zvolené členy výkonného výboru ČKS na první zasedání VV ČKS. Na této schůzi proběhne hlasování o jednotlivých funkcích ve VV ČKS.

Termín: do 15. 1. 2020