Úvodní stránka / Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy

Domovské stránky českých fakult, universitních pracovišť a institucí se zaměřením na sport a tělesnou výchovu

Rada vědeckých společností České republiky (Česká kinantropologická společnost je členem této rady)

Fakulty

FTVS UK Praha
FTK UP Olomouc
FSpS MU Brno

Katedry a pracoviště

Katedra tělesné výchovy Liberec
Katedra tělesné výchovy Ústí/Labem
Katedra tělesné výchovy Plzeň
Katedra tělesné výchovy České Budějovice
Katedra tělesné výchovy PedF MU Brno
Katedra tělesné výchovy PedF OU Ostrava

Sportovní věda a sport

Metodologie vědy v kinantropologii (především pro studenty)

České časopisy

Tělesná výchova a  sport mládeže
Tělesná kultura
STUDIA SPORTIVA
ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. GYMNICA
GYMNASION: časopis pro zážitkovou pedagogiku
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – KINANTHROPOLOGICA
Studia Kinanthropologica
Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Další užitečné odkazy

Seznam zdrojů o vědách o sportu
Časopisy sportovních věd a příbuzné (seznam podle Scholarly Sport Site)
Google sport (hledání pro oblast sportu)
Open directory project (věda)
iSportsDigest
Virtual library of sports
Vědecké informace
PE Central pro učitele TV
Pohyb na škole v Rakousku
Plánovaní výuky na škole v Rakousku
SPOLIT německý analog
SPORDISCUS, vědy o sportu
SPONET – Internetovské zdroje pro sport a sportovní vědy (něm.)
(Systém dokumentuje Internetovské zdroje o sportu a sportovních vědách, důraz se klade na přístup k plným textům o sportovním tréninku)
SPOWIS – Bibliografická databáze sportovní školy v Lipsku (něm)
(130000 záznamů ze všech oblastí výzkumu ve sportu, zvláště pro aplikovanou nauku o tréninku)
Hledání v bibliografické databázi amerických disertačních prací (sportovní vědy, angl.)
Volný elektronický časopis NSCA’s Performance Training Journal
Informace o sportovní vědě v Německu
BISP Köln-Startseite
Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs)
Sportwissenschaft – Spoje na hledání literatury a faktů pro tento obor (Konstanz)
European College of  Sport Science
International Council of Sport Science and Physical Education
Human Kinetics – nakladatelství a mnoho odkazů
American Alliance of Health Physical Education, Recreation and Dance
Standardy pro tělesnou výchovu v USA (Kalifornie)
Statistika a sport
Pro učitele tělesné výchovy a sportu, kteří hledají spojení praxe a výzkumu (angl.)
Standardy pohybové aktivnosti v USA (2008)