Společně s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vás zveme na vědeckou konferenci pořádanou k významnému jubileu 100 let pedagogiky sportu, která se koná 20.6.2022.
Více informací →


Hlavním posláním společnosti je všestranná podpora kinantropologie jako interdisciplinárního vědního oboru, jehož zaměřenost spočívá ve studiu převážně účelově orientované pohybové činnosti člověka ve vztahu k jeho rozvoji a kultivaci a s ohledem na uplatnění v různých oborech lidské činnosti (zdravotně preventivní, pracovní, školní a mimoškolní tělesné výchově, sportovní činnosti, rehabilitačních aktivitách, regeneračních a rekondičních programech, aj.).

 

 

„Citius, Altius, Fortius“
Henri Didon, 1894 (motto olympijských her)