Úvodní stránka / Volby 2024

Volby 2024

Česká kinantropologická společnost vyhlašuje volby nového výkonného výboru.

HARMONOGRAM

I. Návrhy kandidátů

Všichni řádní členové Společnosti (zaplacené členské příspěvky za rok 2023) mohou ze svých řad navrhnout do výboru ČKS nejvýše 5 členů Společnosti, přičemž jsou povinni zajistit jejich souhlas. Navržený kandidát musí s návrhem písemně souhlasit. Formulář souhlasu je ke stažení níže.

Vyplněný a podepsaný souhlasný formulář (navrhovatelem i kandidátem) zašlete do 26. dubna 2024 na adresu společnosti anebo v elektronické podobě (oskenovaný formulář) na adresu jan.heller@ftvs.cuni.cz.

Formulář pro návrh člena výkonného výboru

Termín: do 26. 4. 2024

Kandidáti voleb do VV ČKS jsou vyzváni k dodání krátkého profilu (max. deset řádků v písmu velikosti 12 – kvalifikace, funkce, odborné působení, aktivity v zahraničí aj.).

Termín: do 10. 5. 2024

II. Zveřejnění seznamu kandidátů do výboru ČKS

Seznam navržených kandidátů bude uveden na webových stránkách ČKS www.kinantropologie.cz.
Seznam kandidátů »

Termín: do 17. 5. 2024

III. Volba do výkonného výboru ČKS

Všichni řádní členové Společnosti (zaplacené členské příspěvky za rok 2023) budou mít možnost volit do výkonného výboru ČKS nejpozději od 24. května do 8. června 2024.

Volby proběhnou elektronicky na webových stránkách ČKS www.kinantropologie.cz.

Termín: 24. 5. – 8. 6. 2024

IV. Vyhlášení výsledků voleb

Výsledky voleb do VV ČKS budou vyhlášeny dne 12. 6. 2024 na webových stránkách ČKS www.kinantropologie.cz.

Termín: 12. 6. 2024

V. Schůze nově zvoleného výkonného výboru

Předseda ČKS (aktuálně ve funkci) svolá (v termínu od 12. 6. – 19. 6. 2024) nově zvolené členy výkonného výboru ČKS na první zasedání VV ČKS. Na této schůzi proběhne hlasování o jednotlivých funkcích ve VV ČKS.

Termín: 12. – 19. 6. 2024