Úvodní stránka / O společnosti / Výbor společnosti

Výbor společnosti

Výkonný výbor společnosti

Předseda:  Prof. MUDr. Jan Heller, CSc., heller@ftvs.cuni.cz
Místopředseda:  Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., zhanel@zhanel.cz
Vědecký sekretář: Doc. PhDr. Tomáš Perič, PhD., peric@ftvs.cuni.cz

Revizní komise

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.

Další členové výboru

Doc. PhDr. Vladimir Jůva, CSc.,
PhDr. Aleš Kaplan, PhD.,
Doc. PhDr. Irena Perry Martínková, Ph.D.,
Prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.,
Doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., zdenek.svoboda@upol.cz

Revize 2021