Úvodní stránka / O společnosti / Výbor společnosti

Výbor společnosti

Výkonný výbor společnosti

Předseda:  Prof. MUDr. Jan Heller, CSc., heller@ftvs.cuni.cz
Místopředseda:  Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., zhanel@zhanel.cz
Vědecký sekretář: Doc. PhDr. Tomáš Perič, PhD., peric@ftvs.cuni.cz

Revizní komise

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.

Další členové výboru

Doc. PhDr. Vladimir Jůva, CSc., juva@fsps.muni.cz
PhDr. Aleš Kaplan, PhD., akaplan@ftvs.cuni.cz
Doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D., martinkova@ftvs.cuni.cz
Prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., šéfredaktor České kinantropologie, email@jirisuchy.cz
Doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., zdenek.svoboda@upol.cz

Revize 2021