Úvodní stránka / O společnosti / Výbor společnosti

Výbor společnosti

Výkonný výbor společnosti

Předseda:  Doc. PhDr. Tomáš Perič, PhD., peric@ftvs.cuni.cz
Místopředseda:  Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., zhanel@zhanel.cz
Vědecký sekretář: Doc. PaedDr. Ladislav Bláha , Ph.D., blaha@pf.ujep.cz

Revizní komise

Doc. MUDr. Jan Heller, CSc., heller@ftvs.cuni.cz
Doc. PhDr. Marie Blahutková, CSc., blahutkova@fsps.muni.cz

Další členové výboru

Doc. PaedDr Marie Blahutková, CSc., blahutkova@fsps.muni.cz
Doc. MUDr. Jan Heller, CSc., heller@ftvs.cuni.cz
Doc. Mgr. Ludmila Miklánková, Ph.D., ludmila.miklankova@upol.cz
Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., muzik@ped.muni.cz
Doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D., erik.sigmund@upol.cz
Doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., ales.suchomel@vslib.cz

Revize 2014