Úvodní stránka / Valné shromáždění

Valné shromáždění

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás pozval na valné shromáždění České kinantropologické společnosti, která se uskuteční dne 19. listopadu 2015 od 17.00 hod. v prostorách Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně při příležitosti konání mezinárodní vědecké konference 10th International Conference on Kinanthropology „Sport and Quality of Life“. Místo konání valného shromáždění bude upřesněno v dostatečném časovém předstihu.

Předběžný program:

  1. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2015
  2. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2015
  3. Výsledky voleb do Výkonného výboru České kinantropologické společnosti
  4. Změny stanov České kinantropologické společnosti
  5. Různé

Dovolil bych si Vás upozornit na bod č. 4, který je zásadně nutný z důvodu změny zákona, a který požaduje převedení společnosti na tzv. zapsaný spolek. Tento převod však musí být řešen formou změny stanov a ta musí být odsouhlasena valným shromážděním společnosti. Z tohoto důvodu bych Vás požádal o účast na valném shromáždění.

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD.
předseda České kinantropologické společnosti